Празник на кв. Михайлово

5 юни 2022

Традиционен събор на квартал Михайлово, празника се чества на 5 юни.

До 1971 година Михайлово е самостоятелно село, когато е присъединено заедно със селата Вердикал и Градоман като квартали на Банкя.