Празник на църквата „Свети Георги Победоносец” в Градоман.

6 май 2022

Събор в Градоман, храмовият празник на църквата „Свети Георги Победоносец”