Условия за ползване

Дата на влизане в сила: 20 май 2022 г.

Условия за ползване на сайта

Благодарим ви, че използвате Банкя Нет!
Моля, прочетете внимателно настоящите Условия за ползване, преди да получите достъп или да използвате нашия уебсайт.
Това са важни условия между нас и вас потребителите и ние ще се опитаме да ги направим възможно най-ясни.

Условия за регистрация

Какво е Потребителски Акаунт
Потребителския акаунт представлява разрешение на потребител да използва нашите услуги и служи като самоличност в bankya.net.

Кой може да има достъп до Потребителски Aкаунт
Всеки потребител който има навършени 14 години, може да създаде акаунт и да има достъп до нашия уебсайт и услугите ни.
Ако научим за потребител който е под 14 годишна възраст, потребителския му акаунт ще бъде незабавно прекратен.

 • Всеки потребител може да регистрира само един акаунт.
 • Потребителския ви акаунт може да се използва само от вас, и не можете да го споделяте с други хора.
 • Акаунти регистрирани от „ботове“ или други автоматизирани методи, не са разрешени.

Необходима информация за Регистрация на Акаунт
За да регистрирате Потребителски Акаунт трябва да предоставите валиден имейл адрес и парола. Всяка друга информация не е задължителна.

Защита на Потребителския Акаунт
Вие сте отговорни за защитата на вашия акаунт, докато използвате нашите услуги. Съдържанието и неговата сигурност зависи само от Вас.

 • Вие поемате пълна отговорност за поддържането и сигурността на вашия акаунт и парола в нашия уебсайт.
 • Ние не носим никаква отговорност за загуби или щети от вашето неизпълнение на това задължение за сигурност.
 • Уведомете ни незабавно, ако узнаете за неоторизирано използване на вашият профил и парола или достъп до нашия сайт чрез вашия акаунт.

Прекратяване на Потребителски Акаунт
Потребителите могат да прекратят акаунта си и да спрат да използват услугата ни по всяко време, като се свържат с нас.
Ние имаме правото, да прекратим без предизвестие потребителски акаунти, които считаме че са в нарушение на настоящите условия.

Условия за коментар

Публикуване на Коментар
Всеки регистриран потребител може да публикува коментар.
Потребителя носи пълна отговорност за цялото публикувано съдържание и дейността, която се извършва от неговия акаунт.

 • Писането на кирилица е задължително. Всички мнения на латиница ще се изтриват.
 • Използването на обидни думи или нецензурни изрази, както и заплахи не се допускат.
 • Публикуването на лични и чужди данни са забранени от съображения за сигурност.
 • Спамът, рекламата и антирекламата не са разрешени.
 • При неспазване на настоящите правилата, коментарите ще бъдат изтривани.

Потребители, които системно нарушават по-горните правила, ще бъдат с премахнати потребителски акаунти.

Условия за реклама

Изисквания към съдържанието на рекламните материали
Не се допуска излъчване на рекламни форми на стоки, услуги или лица, които са под специален разрешителен режим съгласно законови и нормативни разпоредби, без да са налице всички необходими документи, доказващи право на съответната дейност или производство.
Не се допускат рекламни материали, които могат да бъдат възприети като обидни, порнографски, противоречащи на закона и добрите нрави.

Отговорност. Ограничаване на отговорността.
Ние не носим отговорност за авторското право на съдържанието и истинността на публикуваните реклами, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях. При установяване на грешка в рекламната форма, възложителя е длъжен да ни уведоми веднага, както и да предостави рекламен материал с коректна информация.

Отказ от рекламен материал
Ние си запазваме правото да откажем публикуването на рекламни банери и статии, както и други материали ако същите не отговарят на изискванията на уебсайта или противоречат на действащото законодателство на Република България.

Ценообразуване
Нашите условия за ценообразуване на реклама са налични на bankya.net/ads. Ако се съгласите с абонаментната цена, тя ще остане непроменена до края на договора за реклама. Цените обаче може да подлежат на промяна за новия период на реклама, но ние ще ви уведомим предварително.

Начин на плащане
Плащането може да бъде извършено в брой или с банков превод по конкретно посочена банкова сметка, или по друг начин (като например PayPal или други одобрени методи за такси), за който Банкя Нет може по всяко време да ви информира.

Допълнителни условия

Точност на материалите
Материалите, които се появяват на уебсайта на Банкя Нет, могат да включват технически, типографски или фотографски грешки.
Моля, имайте предвид, че ние можем да правим промени в материалите, съдържащи се на нашия уебсайт по всяко време без предупреждение.

Авторски права
Цялото съдържание на нашия уебсайт, включително текстовете, снимките и графичните изображения, аудио и видео файловете са наша собственост, освен ако не е посочено друго. Те са защитени от приложимото законодателство за авторското право и търговските марки.

Решаване на спорове
Вие се съгласявате, че всеки спор, отнасящ се до нашия уебсайт, се урежда чрез преговори, а когато съгласие не може да бъде постигнато в разумен срок, спорът се отнася за разрешаване до компетентния административен съд в гр. София съгласно от българското законодателство.

Приложимо право
Тези условия за ползване се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България и безвъзвратно се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата в тази държава или място.

Промени в условията
Запазваме си правото да извършваме промени в настоящите условия за ползване. Промените ще влизат в сила от момента на публикуването им.

Заключение
При спазване на настоящите условия за ползване, вие ще запазите контрол върху своя потребителски акаунт и съдържанието в него.
Ако не сте съгласни с някои от тези условия, вие не може да използвате или да получите достъп до този уебсайт.


Въпроси относно Условията за ползване? Свържете се с нас