Не на златодобива в Златуша

Не на златодобива в Златуша

Днес 84 граждани от Банкя, сформираха инициативен комитет и стартираха гражданска подписка ПРОТИВ всякакви действия свързани със златодобива по Проект Златуша!