Брокерски и консултантски услуги

Консултантски, посреднически, юридически и оценителски услуги при различните видове сделки с недвижими имоти.