Компютърни Услуги и ИТ Поддръжка

ИТ Услуги. Продажба, поддръжка и сервиз на нови и реновирани Компютри, Лаптопи, Принтери, Таблети, Телефони, Телевизори и др.