Традиционен събор на квартал Вердикал

11юни2023
кв. Вердикал

Традиционен събор на кв. Вердикал, празника се чества на 11 юни.

Съборът на Вердикал се празува на празника Всички светии, първата неделя след Петдесетница. Празникът идва от старинната църква в кв. Вердикал „Всех Светих“, която е най-старият християнски храм в района на Банкя.

До 1971 година Вердикал има статут на самостоятелно село, когато е присъединено заедно със селата Градоман и Михайлово като квартали на Банкя.